0

POŽIČOVŇA SATELITNÁ TECHNIKA

 

Zapožičanie a prenájom náhradného HD set top boxu. 
Zapožičanie a prenájom jednoduchého satelitného meracieho prístroja pre meranie satelitného signálu v norme DVB-S2.

 

Prenájom náhradného set top boxu alebo meracie prístroja  je vhodný v prípadoch, Nejdú Vám kanály, neviete nastaviť set top box? My to za Vás spravíme podľa Vašich predstáv a zatiaľ Vám požičiame druhý už prednastavený. Pokúšate sa sám nastaviť Parabolu a neide to, požičiame Vám prístroj s ktorým je to jednoduché.

 

Podmienky zapožičania HD set top boxu ( AMIKO HD 8155 )

1. Zákazník má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR;
2. Zákazník preukáže jednoznačnú identifikáciu a dokladuje svoju totožnosť v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ;
3. Zákazník pred samotným prevzatím zariadenia zloží kauciu vo výške 100% z ceny požičaného zariadenia (min. zábezpeka vo výške 40 €);
4. Zákazník podpíše preberací protokol;
5. Zákazník po skončení doby prenájmu je povinný prenajaté zariadenie bezodkladne a bez vyzvania vrátiť prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal. V prípade spôsobenia škody uhradí všetky potrebné náklady;
6. Zákazník si je vedomí, že cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia zariadenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak;
7. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné za prenajaté zariadenie po skončení nájmu.

Ceny za požičanie zariadenia

 

Požičovné 1 dní ( 24 hodín ), majú naši zákazníci za zvýhodnenú cenu 2 € / deň.

 

Podmienky zapožičania satelitného meracieho prístroja ( OPENBOX SF-51 )

1. Zákazník má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR;
2. Zákazník preukáže jednoznačnú identifikáciu a dokladuje svoju totožnosť v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, prípadne IČO, DIČ;
3. Zákazník pred samotným prevzatím zariadenia zloží kauciu vo výške 70% z ceny požičaného zariadenia (min. zábezpeka vo výške 100 €);
4. Zákazník podpíše preberací protokol;
5. Zákazník po skončení doby prenájmu je povinný prenajaté zariadenie bezodkladne a bez vyzvania vrátiť prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal. V prípade spôsobenia škody uhradí všetky potrebné náklady;
6. Zákazník si je vedomí, že cena za prenájom sa počíta za každý deň prenájmu vrátane dňa prevzatia zariadenia, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak;
7. Zákazník sa zaväzuje zaplatiť dohodnuté nájomné za prenajaté zariadenie po skončení nájmu

Ceny za požičanie zariadenia

 

Požičovné 1 dní ( 24 hodín ), majú naši zákazníci za zvýhodnenú cenu 15 € / deň.

 

Zákazník sa tiež zaväzuje, že:

1. Zariadenie bude využívať len na území SR;
2. Zariadenie bude používať výlučne na účely, na ktoré je určené;
3. Nebude manipulovať s hardvérovými časťami zariadenia;
4. Neporuší bezpečnostné plomby;
5. Nebude upravovať a meniť nastavenia;
6. Nebude vytvárať nelegálne kópie softvéru; 
7. Nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa inštalovať akýkoľvek softvér a menit nastavenia;
8. Nezneužije zariadenie k páchaniu trestnej činnosti;
9. Pri nevrátení prenajatého zariadenia, súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty aktuálnej predajnej ceny prenajatého zariadenia povýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zariadenia.
10. Nebude prenajaté zariadenie poskytovať tretím osobám.

 

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník je povinný oznámiť svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ a číslo telefónu, resp. IČO, DIČ. Tieto informácie sú nutné pre identifikáciu zákazníka. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za požičaný tovar a pri komunikácii s Vami. Umožnia nám uskutočniť potrebné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad, poprípade identifikovať Vašu platbu cez bankový prevod. Všetky údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa. Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Databázu údajov nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane. Objednávkou súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

 

UPOZORNENIE PRE ŠPEKULATNOV
Pri navrátení zariadenia sa vykonáva HW a SW kontrola!
Každé zariadenie disponuje bezpečnostnou plombou!

 

Obce a mestá v ktorých poskytujeme službu:
Obce: NEDED, VLČANY, ŽIHÁREC, TEŠEDIKOVO, DIAKOVCE, ŠAĽA, SELICE, KRÁĽOV BROD, TRSTICE.Pridané: 28.09.2020 17:54

Aktuálne články

Požičovňa Satelitná Technika

Požičovňa Notebookov

Montáž kamerových systémov a elektrické zabezbečovacie systémov

Ďalšie informácie
Aktuality
Produktové stránky
Najčastejšie otázky
Recenzie produktov
Odborné články
Youtube Návody a manuály, video o technike
Návody
Reklama
https://pravoeshopov.sk
http://mibe.sk
https://www.tiptop-bufet.eu
https://www.eshop-pcrescue.sk/clanok/36/covid-19/
https://www.websupport.sk
Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  
Ok

VTA VS ASISTENT VYHADVANIA
x